formw_081_1_Bústia de queixes i suggeriments
  • En aquest espai ens podràs fer arribar les teves queixes i suggeriments.
  • Totes les aportacions que no presentin una mínima correcció no seran tingudes en compte.
  • Us animem a que poseu el vostre nom i adreça de mail per que puguem posar-nos en contacte amb vosaltres.
  • Les dades i els comentaris que pugueu fer seran estricament privats i en cap cas es faran públics.

Endavant !!!!

Hi ha 6 preguntes en aquesta enquesta.
Nota De Privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
Els registres que contenen les seves respostes de l'enquesta no contenen cap identificació seva a menys que una pregunta específica així ho faci. Si respon aquesta enquesta utilitzant una contrasenya que li dóna accés, pot estar segur que aquesta no s'associa a cap de les seves respostes. Això s'administra en una taula de dades separada, que només s'actualitza per indicar que ha completat o no l'enquesta, però sense establir cap vincle amb la taula on s'emmagatzemen les seves respostes, per tant, no hi ha cap manera d'associar una resposta amb la persona que la va realitzar.
Grup principal
1: *A quin grup dels següents pertanys:

Esculli una de les següents respostes
2: *A quin dels segúents grups fa dirigida la queixa o el suggeriment ?

Esculli una de les següents respostes
4: Quin és el teu nom ? (opcional, però recomanable)

5: Quina és la teva adreça de mail? (opcional, però recomanable)

3: *Escriu la teva queixa o suggeriment:

10: Pots suggerir una possible solució o actuació ......