Normativa

En base a la Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s'estableix amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial, l'INS Nicolau Copèrnic ofereix la possibilitat de cursar el CF de Grau Mitjà d'Informàtica (SMX) i els CCFF de Grau Superior d'Informàtica (DAM / DAW / ASIX) amb aquesta modalitat semipresencial, és a dir, els estudiants que s'acolleixin a la modalitat semipresencial només tindran l'obligació d'assistir presencialment a classe un 50% de les hores del curs.

 Objectius

Afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals

  • Facilitar el seguiment dels estudis a aquelles persones en les que concorre alguna circumstància, com ara, el treball, tenir cura d'altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional.

Característiques de la modalitat semipresencial

  • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per a la UF.
  • Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per a la UF.
  • Les activitats d'ensenyament - aprenentatge que l'alumnat faci de forma semi presencial ha de comportar la mateixa càrrega horària que les fetes de forma presencial.
  • El professorat dels mòduls amb alumnat en règim semi presencial tutoritzarà les activitats d'ensenyament - aprenentatge semi presencial del seu alumnat de forma telemàtica o per les altres formes que es puguin convenir entre professorat i alumnat.
  • S'han d'avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semi presencial.

Presentació de la ponència de les jornades sobre semipresencialitat a la FP

Estudiants als que va dirigida la modalitat semi presencial

Aquells que acrediten documentalment la incompatibilitat de l'horari lectiu amb:

a) el treball,

b) tenir cura d'altres persones, o

c) qualsevol altra circumstància excepcional que els impedeixi assistir a la totalitat de les hores lectives.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h