Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Normativa

Amb la finalitat d’afavorir la formació de les persones al llarg de tota la seva vida, el Departament d’Ensenyament va aprovar el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Objectius

  • Facilitar que les persones que treballen puguin cursar un o més UFs/mòduls solts d’un cicle formatiu. Aquesta opció és de gran interès per a les persones treballadores com a instrument de formació contínua, atès que cada un dels crèdits prepara per assolir competències professionals vàlides per al treball.
  • Permetre que els treballadors puguin emprar la formació professional específica com a instrument de formació continuada i com a eina de reciclatge. També facilitarà què les persones puguin adaptar la formació a les seves necessitats i interessos.

Unitats Formatives / Mòduls professionals.

Els alumnes es poden matricular a les UFs i/o mòduls professionals que apareixen a continuació:

  • Unitats formatives de SMIX
  • Unitats formatives de SMIX (FPDUAL)
  • Unitats formatives d'ASIX
  • Unitats formatives de DAM
  • Unitats formatives de DAW
  • Unitats formatives de DAW (FP-DUAL)

Acreditació.

El centre atorgarà un certificat de les Unitats Formatives i / o mòduls professionals cursats.

Data de matrícula UFs/Mòduls

Oberta al llarg del curs.

La matrícula d’UFs soltes es pot realitzar al llarg del curs sempre i quan hi hagin places vacants.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Divendres
contact2
08:00 - 22:00 h