A continuació us indiquem la distribució de mòduls i unitats formatives tot indicant si es cursen a primer o segon curs.

UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic (1er)
UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa(1er)
UF3: Implantació de programari específic(1er)
UF4: Seguretat, rendiment i recursos(2n)
UF1. Introducció a les bases de dades(1er)
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL(1er)
UF3. Assegurament de la informació(2n)
UF1. Programació estructurada.(1er) 
UF2. Disseny modular(1er) 
UF3. Fonaments de gestió de fitxers(1er) 
UF1. Programació amb XML(1er) 
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML(1er) 
UF3. Sistemes de gestió empresarial(1er) 
UF1. Arquitectura de sistemes(2n) 
UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari(2n) 
UF3. Implantació i manteniment de CPD(2n) 
UF1: Administració avançada de sistemes operatius(2n) 
UF2. Automatització de tasques i llenguatges de guions(2n) 
UF1. Introducció a les xarxes.(2n) 
UF2. Administració de dispositius de xarxa(2n) 
UF3. Administració avançada de xarxes.(2n) 
UF1. Serveis de noms i configuració automàtica(2n) 
UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers(2n) 
UF3. Correu electrònic i missatgeria(2n) 
UF4. Serveis d’audio I video(2n) 
UF1.Llenguatges de guions de servidor(2n) 
UF2.Implantació de gestors de continguts(2n) 
UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental (1er) 
UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu(2n) 
UF1. Seguretat física, lògica i legislació(2n) 
UF2. Seguretat activa i accés remot(2n)  
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris(2n) 
UF4. Alta disponibilitat(2n) 
UF1. Incorporació al treball(1er) 
UF2. Prevenció de riscos laborals(1er) 
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora(1er) 
 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h