En construcció

La Formació en centres de treball, o FCT, són un dret i una obligació per tot alumnat de cicles formatius.L’alumnat ha d’emprar els aprenentatges, competències i habilitats adquirides durant el seu procés d’aprenentatge acadèmic.

A partir del curs 2021/2022 l’alumnat ha de realitzar un total de 383 hores en una entitat o empresa per a realitzar les tasques afins a seu perfil professional. En el nostre centre tenim els següents perfils:

Formulari de contacte

A continuació teniu l’enllaç per poder contactar amb nosaltres i iniciar una col·laboració que ben segur serà profitosa:

 • L’empresa ha d’estar donada d’alta a l’aplicació digital del seguiment de pràctiques. Podeu descarregar el document per donar d’alta la vostra empresa/entitat aquí (Ref04).

 • L’empresa i el centre d’estudis han de tenir signat, de manera digital, un conveni marc que englobin els aspectes de la participació en la formació dual. Descarregar exemplar (link)

  • La confecció i validació dels convenis marc ho realitzem nosaltres.

  • Per confeccionar aquest document es necessari lliurar el següent document emplenat degudament LINK declaració dades empresa

 • Les pràctiques s’organitzen en torn contrari a les classes dels alumnes. Hi ha grups de matí i tarda de SMIX i de DAM. Els grups de DAM i ASIX són de tarda.

 • L’alumnat pot realitzar un màxim de 25 hores a la setmana com a norma general. En la confecció de l’acord es fixa el marc horari de dilluns a dissabte, si escau. En els períodes no lectius l’alumnat por realitzar horaris de 40 hores a la setmana.

 • Aquestes pràctiques són remunerades. La remuneració mínima en cada nivell es determina com segueix:

  • Cicle formatiu de grau mitjà SMIX: l’alumnat ha de rebre el 50% de l’import del SMI per hora efectiva treballada.

  • Cicles formatius de grau superior ASIX,DAM i DAW: l’alumnat rebrà com a mínim el 60% del SMI durant el 50% de l’estada dual i el 70% durant la resta de l’estada dual per hora efectiva treballada.

 • Tota la documentació de l’acord entre empresa-alumnat i empresa/entitat ho gestionem nosaltres des del centre.

 • Tot el nostre alumnat tindrà assignat un tutor de pràctiques del centre per optimitzar la comunicació amb l’empresa/entitat, alumne i centre d’estudis. L’empresa haurà de designar a la persona tutora del nostre alumnat a la seva seu.

 • Teletreball:

  • Es recomana iniciar un període de com a mínim 1/3 de l’estada en mode presencial.

  • Posteriorment es poden acollir a diferents règims de presencialitat

  • Si actualment, per motius de força major o per estàndard, l’empresa/entitat treballa en mode 100% telemàtic s’haurà d’avaluar la viabilitat de l’acollida del nostre alumnat.

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h