Si tens algun dubte o vols fer alguna pregunta consulta la secció de preguntes freqüents

 

Índex

Calendari del procés

Assignació de places

Presentació de sol.licituds

Preguntes freqüents

 

 

Calendari del procés

FASE PREINSCRIPCIÓ
5 de març
Oferta inicial de places escolars
Publicació del nombre de places escolars per centre (web)
Descàrrega
Del 8 al 20 de març


Presentació de sol·licituds (a partir de les 9h)

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

 Fes la sol·licitud de preinscripció (https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3)
Fins 22 de març
Presentació de documentació

Pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Termini finalitzat
17 d'abril
Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Descàrrega
Del 17 al 22 d'abril
Presentació de reclamacions

Si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 Termini finalitzat
25 d'abril
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
Descàrrega
30 d'abril
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (a les 11h)
 
2 de maig
Llista ordenada

Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte les adscripcions, desprès la puntuació de criteris prioritaris, de més a menys, i en cas d'empat primer la puntuació pels criteris complementaris i després el número de desempat.

Descàrrega
Del 29 al 31 de maig
Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per 1r d'ESO, o en les quals s'ha marcat expressament que es vol una assignació d'ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places.
 
7 de juny
Oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre.

Descàrrega
10 de juny
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

 Descàrrega llista admesos

Descàrrega llista d'espera

FASE MATRÍCULA
Del 18 al 26 de juny
Matriculació
 

 

ASSIGNACIÓ DE PLACES

 

L'adscripció de centre és determinant a l'hora d'obtenir plaça. Totes les sol·licituds d'alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, s'intentaran assignar per davant de les que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència de la puntuació per criteris. 

 Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons si provenen d'escoles adscrites o no i segons les seves puntuacions, i s'assignen les places vacants seguint l'ordre. 

 • Centres adscrits: ESCOLA MARIÀ GALÍ, ESCOLA FRANÇA, ESCOLA ISAAC PERAL, ESCOLA ROC ALABERN, ESCOLA PONENT, ESCOLA EL VALLÈS I ESCOLA BISBAT EGARA

 Els criteris de prioritat general són els següents: 

 1. Quan el noi/a que opta a la plaça té germans/es que ja estudien al mateix centre educatiu: 50 punts.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat:
 • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc: 20 punts.
 • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc: 10 punts.

Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 1. Si un membre de la unitat familiar percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, serveixen per desempatar:

 1. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 2. Família monoparental o nombrosa: 15 punts.
 3. Ser bessó o trigemin: 10 punts.
 4. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
 5. Si algun membre de la família té una discapacitat (igual o superior al 33%): 15 punts.
 6. Si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD: (del 8 al 20 de març de 2024)

Les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, NO es pot presentar la preinscripció ni la documentació en paper.

Per fer la preinscripció necessiteu el número d’identificació de l’alumne/a IDALU (ho facilita l’escola de procedència).

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA 

 • És l’opció més còmode, no s’ha d’adjuntar documentació.
 • Es recuperen i es validen les dades automàticament.
 • Es requereix una d’aquestes certificacions digitals: 
  • Certificat digital
  • DNI electrònic
  • Cl@ve
  • IdCAT mòbil (opció més ràpida i fàcil)

 

Us expliquem com aconseguir-ho:

 • L’ ha de fer el pare, mare o tutor/a legal.
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta
 • de residència comunitària.
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil.
 • Targeta sanitària per la teva identificació.

Accedeix al web de preinscripció https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/index.html  i selecciona l'opció en suport electrònic.. Demanarà el codi d’identificació electrònic (utilitza l’idCAT Mòbil introduint el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil, tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web de la preinscripció).

 Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

Si tot és correcte, rebreu al correu electrònic indicat a la sol·licitud el resguard de preinscripció.  

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

 • Per persones sense IDALU (alumnat de nova incorporació).
 • Per famílies sense cap sistema d'identificació electrònica.
 • S’ha d’adjuntar documentació digitalitzada.

Accedeix a la web de preinscripció i selecciona l’opció suport informàtic. Caldrà identificar l’alumne/a, omplir el formulari i adjuntar la documentació d’identificació i filiació escanejada o fotografiada (DNI, llibre de família, etc) juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar. Enviar la sol·licitud telemàticament. 

Si tot és correcte, rebreu al correu electrònic indicat a la sol·licitud el resguard de preinscripció.

 

 

Portes obertes ESO 2024. Què en pensen les famílies ?

 

Preguntes freqüents

Explica'ns com et podem ajudar:   Si no trobes la resposta a sota , clica la icona per preguntar
Consulta preguntes freqüents:

Quina ràtio teniu als grups de l'ESO?

Els nostres grups-classe a l'ESO són, com a màxim, de 22 alumnes (teniu en compte que la ràtio als instituts públics és de 30 alumnes).
Com ho fem? Doncs de les 3 línies que tenim assignades per cada nivell de l'ESO, nosaltres desdoblem a 4 grups, el qual ens permet treballar amb grups reduïts.

Hi ha guixetes pels de l'ESO?

No, no tenim guixetes. El que sí que tenim a cada aula és una prestatgeria on cada alumne té el seu espai assignat, això sí, les classes, sempre que el grup-classe no hi és (a l'hora del pati, classe d'educació física, música, ...), queden tancades amb clau.

Els llibres són socialitzats?

Els llibres de lectura sí que són socialitzats.
Els llibres de text no són en format paper. Utilitzem llicències digitals o material didàctic preparat pel professorat, el qual se li facilita a l'alumnat.

Oferiu ordinadors pels nens?

Sí, se'ls cedeix un ordinador portàtil a l'inici de curs. Cada alumne haurà de fer-se responsable i tenir cura d'aquest, havent-lo de retornar quan deixi d'estar matriculat al centre. Aquests ordinadors són de la dotació que el Departament d'Educació va desplegar al Pla d'educació digital del curs 20-21.

Què son els camps i entorns d'aprenentatge? Substitueixen als crèdits variables ?

 • Els entorns d'aprenentatges són les matèries optatives que s'han d'oferir a primer, segon i tercer d'ESO. El nou currículum ens determina, respecte a les matèries optatives, que els tres primers cursos, els i les alumnes han de cursar alguna matèria optativa, que també es pot configurar com un treball monogràfic o un projecte interdisciplinari o de col·laboració amb un servei a la comunitat.
 • Els camps d'aprenentatge són el que comunament es coneix com a colònies. En diem camp d'aprenentatge perquè aprofitem per treballar algunes competències, però fora del centre. Els últims dos cursos s'ha apostat per treballar les emocions a La Granja de Santa Maria de Palautordera.

Hi ha optativa de teatre o optativa de bàsquet?

Cal dir que aquest curs no oferim els entorns d'aprenentatge (optatives) de teatre o bàsquet. Tot sigui dit, que la majoria d'entorns es mantenen d'un curs a un altre, però que no l'oferim aquest curs, no vol dir que no es pugui fer els cursos vinents (de fet teatre sí que s'havia fet). Això dependrà del professorat que acabem tenint cada curs, i la seva especialitat, per exemple, en l'àmbit d'esport oferim pàdel i judo perquè tenim dos professors que tenen aquest domini.

 

Gràcies!

 

 

 

 

 

 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h