Oferta final de places 

Portes obertes / Preinscripció / Matrícula

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Acte assignació de vacants de la llista d'espera de CF de Grau Mitjà

El proper dimarts, 26 de juliol a les 11:00 h es celebrarà a l'INS Nicolau Copèrnic l'acte públic d'assignació de vacants de la llista d'espera

Vacants una vegada finalitzat el període de matrícula
 • CFGM SMIX 1r Matí :       7 vacants
 • CFGM SMIX 1r Tarda :    13 vacants
 • CFGM SMIX 2n Matí :      0 vacants
 • CFGM SMIX 2n Tarda :    0 vacants

Important:

 • A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho
  qualsevol altra en representació degudament autoritzada.
 • La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.
 

Per entrevistes més personalitzades, truqueu al centre per reservar

93.780.75.17


Com obtenir l'idCatMòbil

Dos processos de preinscripció i un segon període d'admissió

>> Oferta de places de Grau Mitjà <<

 

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ (FASE 1 ALUMNAT DE CONTINUÏTAT)09/06 - LListat puntuació provisional - Alumnat de continuïtat

09/06 - Llistat puntuació provisional - Resta d'alumnat

22/06 -Llistat amb la puntuació resoltes les reclamacions - Alumnat continuïtat

22/06 - Llistat amb la puntuació resoltes les reclamacions- Resta de l'alumnat.

28/06 -Llistat amb la puntuació definitiva - Alumnat continuïtat

28/06 - Llistat amb la puntuació definitiva - Resta de l'alumnat.

07/07 - Oferta final de places

 08/07 - Alumnes preinscrits al centre de continuïtat  

 08/07 - LLista definitiva admesos de continuïtat 

08/07 - Llista d'espera d'alumnes de continuïtat

Alumnat de continuïtat: Full informació matrícula GM 22-23 

Període de matrícula: 11 a 15 de juliol de 2022

 

Segon procés: per la resta d'alumnat

Període de preinscripció: 17 al 23 de maig de 2022

Període de matrícula: 18 al 22 de juliol de 2022

15/07 - Alumnes preinscrits al centre resta alumnat

  >> 15/07 - LLista definitiva admesos resta alumnat <<

15/07 - Llista d'espera d'alumnes resta alumnat

Resta d'alumnat: Full informació matrícula GM 22-23 

 

Segona fase d'admissió al setembre... s'informarà

 

Més informació sobre la preinscripció i matrícula: fases, calendari i participació


 Requisits de material per seguir el curs

 

 

 

 


 

Preinscripció a CFGM

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.

La convocatòria consta de dos processos de preinscripció diferents i un segon període d'admissió.

Procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització.

Poden participar en aquest procés:

 • L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l'ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO.
 • L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.
 • L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs.

 • Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 27 d'abril de 2022.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 11 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Més info sobre el calendari


Procés per a la resta de l'alumnat

Poden participar en aquest procés:

 • L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a l'any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l'ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 • L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.
 • L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.

 

Important
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, excepte l'alumnat que ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització però no ha estat admès, que també pot presentar una sol·licitud en el procés per a la resta de l'alumnat. En la sol·licitud s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud, excepte en els casos que es prevegin específicament, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

a sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació, en el termini de presentació de sol·licitud establert en l'apartat 3 d'aquest annex.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil.

 • Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 23 de maig de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 24 de maig de 2022.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 22 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Més info sobre el calendari

Segon període d'admissió.

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022.
 • Ampliació de peticions per al segon període d'admissió: del 14 al 16 de setembre de 2022.
 • Publicació de la llista d'admesos al centre: 21 de setembre de 2022.

Per més informació sobre criteris de prioritat i assignacions podeu consultar aquesta pàgina


 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h