applus

L'Institut Nicolau Copèrnic ha establert un sistema de qualitat basat en la forma ISO 9001 amb la finalitat de satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora continua i aspirant a l'excel·lència en el servei.

El nostre sistema de qualitat comprèn tots els processos claus relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge a secundària (ESO, batxillerat i cicles formatius) i al servei "Assessorament i Reconeixement", la política de qualitat, l'organització i l'arquitectura del sistema de gestió de la qualitat.

 Els principis bàsics de la Política de la Qualitat de l'Institut Nicolau Copèrnic són els següents :

  • Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etcètera). Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat en compliment de la normativa vigent.
  • La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per a conèixer el que s’ha aconseguit.
  • La gestió per processos orientada cap a la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.
  • Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió que tingui com a referent el que marca la norma UNE-EN ISO 9001.
  • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la nostra comunitat educativa.
  • Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
  • Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.
  • Coherència i consens metodològic.

Directora de l'Institut Nicolau Copèrnic

 

Més informació:

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h