Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
applus

 L'INS Nicolau Copèrnic ha establert un sistema de qualitat basat en la forma ISO 9001 amb la finalitat de satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l'excel·lència en el servei.

El nostre sistema de qualitat comprèn tots els processos claus relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge a secundària (ESO, batxillerat, CIS, cicles formatius de grau mitjà i superior) i al servei "Assessorat i Reconeixement", la política de qualitat, l'organització i l'arquitectura del sistema de gestió de la qualitat.

 Els principis bàsics de la Política de la Qualitat de l'Institut Nicolau Copèrnic són els següents :

  • Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.). Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat en compliment de la normativa vigent.
  • La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per a conèixer el que s’ha aconseguit.
  • La gestió per processos orientada cap a la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.
  • Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió que tingui com a referent el que marca la norma UNE-EN ISO 9001.
  • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la nostra comunitat educativa.
  • Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
  • Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.
  • Coherència i consens metodològic.

Director de l'Institut Nicolau Copèrnic

 

Més informació:

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Divendres
contact2
08:00 - 22:00 h