Oferta Cicles
Oferta Cicles
Quins cicles oferim?
FP fàcil
FP fàcil
Mesures flexibilitzadores
Dilluns, Setembre 26, 2022 Victor Manuel Lino Martinez CCFF 0
Informació famílies Alumnes de CCFF menors de 18 anys En aquesta pàgina anirem posant informacions relacionades amb l'alumnat de CCFF menor d'edat Informació Data Reunió amb les famílies A determinar Lliurament de notes de la preavaluació a SMIX1 Setmana del 21 al 25 de novembre Dia d'avaluacions extraordinàries (per alumnes amb unitats formatives suspeses) 31/01/2023 Lliurament de notes de febrer 09/02/2023 Dia d'avaluacions extraordinàries (per alumnes amb unitats formatives suspeses) 31/03/2023 Dia d'avaluacions extraordinàries (per alumnes amb unitats formatives suspeses) 17/05/2023 Lliurament de notes de juny 28/06/2023
Dissabte, Setembre 04, 2021 Victor Manuel Lino Martinez CCFF 0
INSTRUCCIONS Poden participar en aquest procés extraordinari d'admissió als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional les persones que compleixin els requisits d'accés que estableix la normativa corresponent. Les places que s'ofereixen corresponen exclusivament al nou grup de CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes en horari de tarda La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació Enllaç al document d'inscripció Més informació Places disponibles: 27 Llista d'admesos - Llista d'espera Període de matrícula: 15 i 16 de setembre Instruccions de matrícula Presentació i inici de classes: 20 de setembre a les 17:30 h i es presenta al centre demanat, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentació acreditativa entre el 8 i 10 de setembre ambdòs inclosos Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat . A la sol·licitud cal indicar el/s cicle/s i torn/s desitjat/s, per ordre de preferència. Calendari: Publicació de l'oferta: 8 de setembre de 2021 Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2021, de 09:00 h a 14:00 h Publicació de la llista d'admesos a cada centre, al tauler d'anuncis corresponent: no més tard del 17 de setembre de 2021 Documentació acreditativa Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent: Per acreditar l'identitat: L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. Si l'alumne/a és menor d'edat cal presentar també: L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. Per acreditar els requisits: Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d'accés. Si escau, resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons correspongui, per al curs 2021/22. Criteris d'assignació de places vacants Si la demanda és inferior a l'oferta, s'assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents: Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció de grau mitjà o superior, segons correspongui respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació acreditada. Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle/torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. Matrícula Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en el termini indicat pel centre. S'informarà
Dimecres, Mai 22, 2019 Admin CCFF 0
Els alumnes de segon de DAM de matí Aleix Martí, André Alcalde, Christian Salvador, Marc Càrdenas i Sergi Fernàndez van recollir el segon premi i l'accèssit al concurs websalpunt.cat en la categoria d'aplicacions per a mòbil al Cosmocaixa. Moltes felicitats!
FP Dual al Copèrnic
Salient

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

c/ Torrent del Batlle, 10
Torrent del Batlle, 10
08225 Terrassa
08225 Terrassa
Barcelona
Barcelona

Horari

Matins
Matins de Dilluns a Divendres
Horari
09:00 - 14:00 h
Tardes
Tardes de Dilluns, Dimarts i Dijous (Excepte Juliol)
Horari
16:00 - 18:00 h