Sistema de gravació d'imatges al hall de l'INS Nicolau Copèrnic

El sistema de càmeres de vigilància habilitat al hall del centre té l'única finalitat de realitzar una tasca de vigilància, i de caràcter dissuasori,  front als actes que es duguin a terme contra la propietat privada.

Aquesta captació  i gravació es regirà per les següents normes

  • El responsable de les imatges captades és l'Institut Nicolau Copèrnic.

  • Només es realitzarà gravació durant les hores en què el centre  roman obert.

  • No es desaran les imatges de més d'una setmana d'antiguitat. Seran esborrades de forma automàtica

  • Aquestes imatges només podran ser visualitzades pel personal autoritzat del centre i amb la única finalitat de poder resoldre o aportar informació per algun fet que s'hagi pogut produir que requereixi aquesta actuació.

  • Aquestes imatges podran ser accessibles, prèvia sol·licitud pels canals legals, pels cossos i forces de seguretat, així com pels òrgans judicials

Accedeix a la normativa d'ús dels patinets

Institut Nicolau Copèrnic

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h