El centre té formalitzat amb el Departament d’Educació un acord quadriennal d’aplicació del pla estratègic.

La primera edició va començar al 2005 (PAC-2005) al veure la necessitat de reforçar les actuacions que el centre havia de assumir amb l'objectiu de la millora dels resultats, la cohesió social i la imatge del centre.

Fruit del bon resultat de la seva aplicació durant els cursos del 2006-2007 al 2009-2010, al curs 2010-2011 es va signar la seva renovació plasmada en un Acord de Corresponsabilitat de duració fins al curs 2013-2014.

Aquest acord recull:

  • Els objectius.
  • Les estratègies i les activitats del pla.
  • Els compromisos
  • Els recursos addicionals.
  • El grau d’autonomia de gestió.
  • Els mecanismes de seguiment i avaluació de l’aplicació del pla.
  • Rendició de comptes a l’Administració i a la comunitat educativa.

Cada curs es planifica i es concreta l'actuació dins d'aquest acord i s'inclou a la planificació anual de centre.

Fins a data d'avui s'ha obtingut la qualificació de molt favorable i favorable a l'aplicació de l'acord en els cursos passats.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h