Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

El centre té formalitzat amb el Departament d’Educació un acord quadriennal d’aplicació del pla estratègic.

La primera edició va començar al 2005 (PAC-2005) al veure la necessitat de reforçar les actuacions que el centre havia de assumir amb l'objectiu de la millora dels resultats, la cohesió social i la imatge del centre.

Fruit del bon resultat de la seva aplicació durant els cursos del 2006-2007 al 2009-2010, al curs 2010-2011 es va signar la seva renovació plasmada en un Acord de Corresponsabilitat de duració fins al curs 2013-2014.

Aquest acord recull:

  • Els objectius.
  • Les estratègies i les activitats del pla.
  • Els compromisos
  • Els recursos addicionals.
  • El grau d’autonomia de gestió.
  • Els mecanismes de seguiment i avaluació de l’aplicació del pla.
  • Rendició de comptes a l’Administració i a la comunitat educativa.

Cada curs es planifica i es concreta l'actuació dins d'aquest acord i s'inclou a la planificació anual de centre.

Fins a data d'avui s'ha obtingut la qualificació de molt favorable i favorable a l'aplicació de l'acord en els cursos passats.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Divendres
contact2
08:00 - 22:00 h